رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902
زمینه های فعالیت آزمایشگاه فرآورده های نفتی پارس لیان اروند

♦ ارائه دهنده خدمات کنترل کیفی کلیه فرآورده های نفتی:

انواع هیدروکربن ها (سبک، سنگین، نفتا، نفت سفید و...)

انواع روانکارها (روغن موتورها، روغن دنده، روغن هیدرولیک، روغن صنعتی، روغن های پایه، پارافین)

انواع سوخت (بنزین ها، گازوئیل، سوخت تقطیری، نفت کوره)

انواع تینر، حلالهای آلی، گریس، قیر و وکیوم باتوم

♦  مشاوره در زمینه تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه نفتی، تجهیزات آزمایشگاهی و ...

مشاوره به واحدهای تولیدی صنعتی در زمینه استانداردسازی فرآورده های نفتی
آموزش مسئولین فنی کارخانجات و کارشناسان آزمایشگاه / * مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

آزمایشگاه ما


اندازه گیری انواع هیدروکربن (PIONA)

در این روش، ابتدا ستون شیشه ای دستگاه با مواد سیلیکاژل فعال و دای ژل پر میشود. سپس نمونه وارد ستون شده و الکل اضافه میگردد. پس از گذشت مدتی اجزای تشکیل دهنده هیدروکربنها براساس تمایل به جذب سحطی شان به آروماتیکها، اولفینها وهیدروکربنهای سیر شده، از یکدیگر جدا میشوند. این روش در برشهای نفتی که زیر 315 درجه سانتیگراد تقطیر شده اند کاربرد دارد.

 

اندازه گیری گوگرد مرکاپتان به روش پتانسیومتری

 گوگرد مرکاپتان بوی نامطبوع و اثری ناسازگار با الاستومرهای سیستم سوخت دارد که برای اجزای این سیستم به شدت خورنده است. برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان به این روش، ابتدا نمونه در حلال الکلی حل میشود و سپس با استفاده از نیترات نقره الکلی تیتراسیون انجام میگیرد. در این اندازه گیری ترکیبات آلی گوگرد مانند سولفیدها و تیوفنها مزاحمتی ندارند.

تقطیر اتمسفریک

برای تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده های نفتی مانند برشهای سبک و میانی، سوخت موتورهای بنزینی و دیزلی، حلالهای نفتی ویژه، انواع نفتا، سوختهای توربین هواپیما و ... از روش تقطیر در فشار اتمسفریک استفاده میشود. این روش آزمون به دو صورت دستی و خودکار قابل انجام است. نکته مهم در آزمون اتمسفریک تصحیح دمای خوانده شده در طول انجام آزمون میباشد. این دما با توجه به شرایط فشار آزمایشگاه تعیین میشود.

 

عدد قلیایی کل (TBN)

 عدد قلیایی یکی از پارامترهای مهم قابل اندازه گیری در روغن موتور میباشد. در روش اندازه گیری TBN با استفاده از پتانسیومتر، نمونه روغن در حلال مناسب حل میشود و سپس با استفاده از پرکلریک اسید، تیتراسیون انجام میگیرد. معمولا زمانیکه مقدار TBN در روغن موتور کارکرده به نصف مقدار اولیه (روغن موتور تازه) کاهش پیدا کند باید روغن خودرو تعویض گردد.


همکاران ما