رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

اندازه گیری گوگرد کل به روش MWD-XRFاین روش آزمون برای اندازه گیری گوگرد کل به روش MWD-XRF،  در بنزین، گازوئیل، انواع هیدروکربن، نفت سفید و سایر فرآورده­های نفتی می­باشد. این روش آزمون تحت خلا ( فشار بسیار پایین ) انجام می­شود و یک روش غیر تخریبی با دقت بسیار بالا  (0.1 ppm)  است. این آزمون با دقت بالا و قیمت مناسب در آزمایشگاه پارس لیان اروند، انجام می­شود.

question