رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

روغن پایهروغن پایه

روغن پایه حجم اصلی تشکیل دهنده انواع روغن­هاي خودرو و روغن هاي صنعتی می­باشد. به صورت کلی روغن­هاي پایه به دو نوع معدنی (نفتی)  و سنتزي تقسیم می­شوند. روغن­هاي پایه­ معدنی از پالایش برش-هاي نفتی و روغن پایه  سنتزي به صورت شیمیایی تهیه می­شوند.

مطابق با اعلام API (انجمن نفت آمریکا)، روغن­هاي پایه در ۵ گروه طبقه بندي می شوند. سه گروه اول شامل انواع روغن­هاي معدنی و گروه چهارم، روغن هاي سنتزي پلی آلفا اولفین می باشند .درگروه پنجم، هر روغن پایه­اي که در چهار گروه اول قرار نداشته باشد، جاي دارد.

 

روغن پایه­هاي معدنی

این گروه از روغن هاي پایه، از فرایندهاي مختلف پالایش که بر روي برش­هاي نفتی انجام می­شود، حاصل می­گردند. در این فرایندها هیدروکربن هاي آروماتیکی و مولکول هاي درشت پارافینی با روش هاي استخراج و جداسازي حذف شده و یا با روش­هاي کاتالیزوري به ترکیبات مفیدتر تبدیل می­شوند. این گروه­ها در میزان ترکیبات اشباع، میزان گوگرد، شاخص گرانروي، مشخصات فیزیکی و شیمیایی و میزان پایداري شیمیایی و حرارتی تفاوت دارند.

روغن پایه­هاي سنتزي

اولین بار روغن پایه­هاي سنتزي در جنگ جهانی دوم توسط آمریکا و آلمان در موتورهاي هواپیما مورد آزمایش قرار گرفت. آنها مشاهده کردند که در صورت استفاده از روغن­هاي سنتزي، استارت در آب و هواي سرد بسیارآسان می­باشد (به دلیل شاخص گرانروي بالا). این روغن ها حاصل فرایندهاي پتروشیمیایی خاص هستند. اگرچه آنها نسبت به روغن پایه­هاي معدنی گران­تر هستند، اما مقاومت حرارتی و شیمیایی بسیار بالاتري داشته و گستره­ي دمایی کاربرد آن­ها وسیع­تر است. این روغن ها در گروه چهارم و پنجم طبقه بندي انجمن نفت آمریکا قرار می­گیرند.

 

question