رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

تعیین مقدار آب در فرآورده های نفتی به روش کارل فیشرکولومتریکارل فیشرکولومتری

 

هدف از انجام این آزمون تعیین مقدار آب در فرآورده­های نفتی، روغن ها و مواد افزودنی به روش تیتراسیون کولومتری Karl Fischer می­باشد. محدوده قابل اندازه گیری آب موجود در فرآورده ها و هیدروکربن­ها با استفاده از این روش بطور مستقیم ۱۰ تا  ppm 25000 می­باشد. وجود آب در تمام فرآورده­های هیدروکربنی مانند انواع سوختها، حلال ها و روغن ها حتی به میزان جزئی باعث کاهش خواص اصلی آنها می­گردد. در روغن باعث تسریع در تجزیه میکروبی و تشکیل رسوب لجنی در مخازن نگهداری و همچنین خورندگی آهن و سایر فلزات نیز می­گردد. در سوخت­ها باعث تغییر در نقاط جوش و انجماد (بسیار حساس در سوخت جت بخاطر تشکیل کریستال های یخ) و در روغن­ها کاهش خاصیت روان­کنندگی و در روغن ترانس های ولتاژ بالا تاثیر بسیار منفی بر خاصیت القائی و انتقال الکتریسیته و نقطه ریزش دارد. لذا، با توجه به حساسیت وجود آب و تاثیر بسیار منفی آن بر بعضی از خواص کلیدی فرآورده ها، اندازه­گیری دقیق آن توسط این روش کولومتریک تیتراسیون اتوماتیک که یک استاندارد بین المللی است انجام می گردد. وجود ترکیبات گوگردی به مقدار بیشتر از ۵۰۰ ppm مانند مرکاپتان ها، سولفیدها، هیدروژن سولفوره و گوگرد و دیگر ترکیبات غیر هیدروکربنی در این روش بخاطر واکنش های اکسیداسیون و احیاء باعث مزاحمت در اندازه گیری دقیق می­شود.

question