رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

گازوئیلآزمایشگاه گازوئیل

آزمایشگاه گازوئیل

آن دسته از هیدروکربن هایی که از نفت سفید سنگینتر، شماره اتمهای کربن آنها در حدود ۱۵ تا ۲۴ بوده و دارای دامنه جوش تقریبی ۱۶۰ تا ۳۸۰ درجه سانتیگراد باشند، نفت گاز یا سوخت دیزل نامیده می شوند. در گذشته سوخت دیزل مستقیما از تقطیر نفت خام و بدون هیچ گونه عملیات ثانویه تصفیه به دست می آمد. اما امروزه برای افزایش میزان تولید پاسخگویی به رشد سالانه تقاضا، تنظیم نوع هیدروکربن ها و حذف یا کاهش عناصر زیان آور مانند گوگرد از فرآیندهای مختلفی نظیر شکست و تصفیه هیدروژنی استفاده می شود. نفت گاز مصارف گوناگونی دارد که مهمترین آن سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی است. ویژگی های نفت گاز و میزان تولید آن به نوع نفت خام و شرایط پالایش بستگی دارد.

نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده، دارای حداقل نقطه اشتعال °C ۵۴ و ماکزیمم نقطه ریزش °C صفر است. دانسیته آن در دمای °C ۱۵٫۶ برابر با g/cm3۸۲۰-۸۶۰ است. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.

ویژگیهای گازوئیل طبق مشخصات جدول زیر بیان شده است.

آزمایشگاه گازوئیل

question