رفتن به بالا
تلفن : 021-56716902-91075299

SVM3001 

ویسکومتر کمپانی Anton Paar سریSVM3001  از دقیقترین و پرکاربردترین هستند. این دستگاه منحصر بفرد برای اندازه­گیری گرانروی ( دینامیک و سینماتیک) و دانسیته انواع فرآورده­های نفتی شامل گازوئیل، بنزین، سوخت هواپیما، نفت خام و انواع روغنهای پایه ، روغن موتور، هیدرولیک ، دنده و … باشد. این دستگاه ها از تمامی استاندارد های بین المللی اندازه گیری انواع سوخت ها به منظور ارتقا کیفیت محصول پشتیبانی می نماید همچنین می توان نتایج را بر حسب ASTM D445 نیز گزارش نمود.  به کمک این دستگاه ها دیگر هیچ نیازی به حمام ها و کاپیلاری های متعدد نیست.

ویژگی های دستگاه:

  • مناسب براي انواع نمونه هاي نفتی، سوختی و روغنی
  • اندازه گیري همزمان دانسیته، ویسکوزیته دینامیک و سینماتیک، شاخص ویسکوزیته(VI) و API
  • گرمایش و سرمایش سریع نمونه در محدوده دمایی وسیع و دقت اندازه گیری ۰٫۰۰۱ درجه سانتی گرا

استانداردهای دستگاه ویسکومتر  :

ASTM D7042, ASTM D2270ASTM D1655, ASTM D975, ASTM D396, ASTM D6823, ASTM D7666, ASTM D975, ASTM D7467, ASTM D4052

question